فراخوان ها

کانون ترویج داوری دوره های ذیل را به زودی برگزار می نماید

دوره داوری مقدماتی دوره داوری پیشرفته دوره داوری بین المللی دوره مشاورحقوقی دوره مشاور خانوادهلطفا جهت ثبت نام اولیه فرم پیش ثبت نام دوره را تکمیل و ارسال بفرمایید.